Miljö och kvalitet i fokus

Reparationer Lackskador Skadeverkstad Plastskador

Vi arbetar ständigt med förbättringar genom energibesparingar och återanvändning, och därigenom bidra till minskad miljöbelastning.

miljovanlig

Energibesparing och återanvändning

Det ligger i företagets intresse att vår verksamhet skall hålla en hög kvalitet både vad gäller produkter och tjänster. 

Vår kvalitet säkerställs genom medarbetarnas kompetens, ansvar och engagemang. Genom aktivt kvalitetsarbete vill vi utveckla kvalitetsmålen och kvalitetssystemet.

Mot en grönare framtid med Lackon

Med en aktiv företagsledning och hög grad av delegering vill vi höja våra medarbetares engagemang. 

Med ett aktivt förbättringsarbete skall vi utveckla vår kvalitet och konkurrenskraft, för att motsvara kundens krav och förväntningar.

leaf

Hos oss behåller du din bonus

Återställer du din skada hos oss betalar du ofta mindre än din självrisk hos ditt försäkringsbolag och behåller samtidigt din värdefulla bonus. 

Boka tid idag för en gratis kostnadsuppskattning på din skada.