Om Lackon

Reparationer Lackskador Skadeverkstad Plastskador

Vi är en modern skadeverkstad i Upplands Väsby, Stockholm. Vi erbjuder en kombinerad Lackverkstad – Skadeverkstad och Reparationsverkstad.

yellow car

Vi är en modern bilskadeverkstad

Idag är Lackon en modern bilskadeverkstad. Med det menar vi en kombinerad Lackverkstad – Skadeverkstad och Reparationsverkstad. Av kvalitetsskäl så måste vi ha full kontroll över hela reparationsmomentet. 

Det betyder att det så viktiga underarbetet – vilket inte bara är riktning och svets – utan även alla andra moment som måste komma i rätt ordning innan slutmontering, blir riktigt gjort. 

Vi är väldigt måna kvaliteten i vårt arbete. Med kvalitet menar vi både de produkter vi använder i vår produktion och vårt utförda arbete på din bil. Vi är även måna om vår gemensamma miljö och försöker göra så lite påverkan på denna som det bara är möjligt.